Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 13 Ιανουάριος 2021 11:57

Φυλλάδιο του ΕΚΚΕΕ για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική οικονομία

Cam 1

Με κεντρικό  μήνυμα "Θέλεις να εργαστείς; Έλα να ενημερωθείς!" το ΕΚΚΕΕ δημιούργησε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για την προώθηση στην απασχόληση, με έμφαση στην απασχόληση στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.). Καθώς ο τελικός στόχος των δράσεών μας παραμένει η διευκόλυνση στη συνολική επιστροφή των μελών μας στο κοινωνικό γίγνεσθαι, εκτιμήσαμε ότι η κάθε μορφής επαγγελματική απασχόληση θα πρέπει να διατηρείται πάντα ως σημαντική προτεραιότητα. Συνυπολογίζοντας τις τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές παραμέτρους και τις δυνατότητες πρόσβασης στην καθιερωμένη αγορά εργασίας, θελήσαμε μέσω του φυλλαδίου να επικοινωνήσουμε το γενικό πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, που αποτελεί μια ελπιδοφόρα εναλλακτική προοπτική εργασιακής απασχόλησης. Τα τελευταία δύο χρόνια λειτουργεί στο ΕΚΚΕΕ Γραφείο Ενημέρωσης Κ.Αλ.Ο. για όσα μέλη του ΟΚΑΝΑ επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικότερα και να εμπλακούν ενεργά στην κοινωνική οικονομία.

Το φυλλάδιο θα προωθηθεί σε όλες τις Μονάδες της Αττικής προκειμένου να διανεμηθεί σε όλα τα μέλη των προγραμμάτων. 

Δείτε ολόκληρο το φυλλάδιο στο συνημμένο αρχείο