Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 09 Οκτώβριος 2020 13:13

Δημιουργικά Εργαστήρια 2020 - 2021: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων - Πλαίσιο φετινής λειτουργίας

Αντίγραφο του 2020

 
Η περίοδος των αιτήσεων για τα Δημιουργικά Εργαστήρια του ΕΚΚΕΕ 2020-2021 παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Δεδομένου ότι φέτος λόγω των μέτρων πρόληψης covid 19 έχουμε ως ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων ανά τμήμα τα 7 άτομα και λαμβανομένων υπόψη κάποιων επανειλημμένων διαπιστώσεων που έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, για τη λειτουργία των εργαστηρίων την προσεχή περίοδο θα ακολουθηθούν τα εξής:

Η παράταση για την υποβολή αιτήσεων δίνεται για όλα τα εργαστήρια παρά το ότι κάποια από τα 14 έχουν ήδη υπερβεί το όριο του ανώτατου αριθμού συμμετοχών. Για κάθε Εργαστήριο που ο αρχικός αριθμός συμμετοχών είναι άνω των 7 και μέχρι 14 άτομα θα γίνουν 2 τμήματα. Λόγω του συγκεκριμένου αριθμού κατάλληλων αιθουσών ο μέγιστος αριθμός τμημάτων ανά εργαστήριο θα είναι τα δύο, τα οποία θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.

Για τα Εργαστήρια που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος των 14, θα καταρτιστεί λίστα αναμονής με σειρά προτεραιότητας. Η σειρά προτεραιότητας θα τηρηθεί και για την επιλογή των 14 συμμετεχόντων που θα αποτελέσουν τα 2 πρώτα τμήματα.

Κάθε συμμετέχον μέλος που θα απουσιάσει δύο συνεχόμενες φορές από το εργαστήριο της επιλογής του χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος, θα χάνει τη θέση του σε αυτό, και η θέση του θα καταλαμβάνεται από τον πρώτο στη λίστα αναμονής. Ο σοβαρός λόγος θα πιστοποιείται ή θα διαπιστώνεται μετά από επικοινωνία του ΕΚΚΕΕ με την Μονάδα και τον θεραπευτή του μέλους.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις υπενθυμίζουν στην ουσία το δικαίωμα συμμετοχής στα Εργαστήρια όλων των ενδιαφερομένων, θέτοντας σε όσους από αυτούς θα συμμετέχουν σε αυτά την υποχρέωση για δέσμευση και συνέπεια.

Η λειτουργία των Εργαστηρίων θα ξεκινήσει την εβδομάδα 19 – 23 Οκτωβρίου. Το ακριβές πρόγραμμα με τις μέρες και ώρες θα ολοκληρωθεί μετά τη συγκέντρωση του συνόλου των αιτήσεων και τον σχηματισμό των τμημάτων. Κάθε μέλος που θα επιλεγεί κατά προτεραιότητα για συμμετοχή, θα κληθεί τηλεφωνικά και θα ενημερωθεί από τον Συντονιστή του Εργαστηρίου για την ακριβή ημέρα και ώρα έναρξης. Αντίστοιχη ενημέρωση θα γίνει και στη Μονάδα προέλευσης για τα μέλη τους.

Παρακαλούμε τους θεραπευτές να ενημερώσουν τα μέλη για τα παραπάνω και να τα ευαισθητοποιήσουν ως προς τους περιορισμούς που τίθενται για όλους μας φέτος λόγω της πανδημίας .