Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 07 Ιούλιος 2020 10:24

Συμμετοχές μελών των εργαστηρίων του ΕΚΚΕΕ σε πανελλήνιους διαγωνισμούς_Φωτογραφία

διαγωνισμοι φωτογραφίας

Οκτώ μέλη της "Λέσχης Σαν Φως" του ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ συμμετείχαν σε διαγωνισμούς φωτογραφίας. Οι Κ.Ε., Τ.Π., Μ.Π., Π.Ν., Α.Γ., Ι.Π., Τ.Π. και Μ.Δ. συμμετείχαν στον διαγωνισμό Φωτογραφίας 2020 του "Ιανού" και ένας εξ αυτών, ο Π.Ν., συμμετείχε και στον διαγωνισμό της Photonet

Για πρώτη φορά, συνολικά 12 μέλη των εργαστηρίων του ΕΚΚΕΕ συμμετείχαν με την υποστήριξη των Στελεχών του ΕΚΚΕΕ σε 4 διαγωνισμούς, φωτογραφίας και γραφής! Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Για το ΕΚΚΕΕ έχουν ήδη κερδίσει.