Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 29 Απρίλιος 2020 12:38

Πώς θα λειτουργήσει το ΕΚΚΕΕ μέχρι το τέλος της τρέχουσας εκπαιδευτικής περιόδου

τηλεεργασία

Από την προσεχή Δευτέρα 4 Μαΐου αίρονται τα μέτρα αυστηρού περιορισμού της κυκλοφορίας για την πρόληψη της ανεξέλεγκτης διασποράς του covid 19 και μπαίνουμε σε μια πραγματικότητα, όπου πολίτες και ιός θα κυκλοφορούμε παράλληλα. Καθώς ο βαθμός της έκθεσής μας στον ιό θα αυξηθεί, θα πρέπει να υιοθετήσουμε  κανόνες και να εκπαιδευτούμε σε συνήθειες που θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε τον κίνδυνο νόσησής μας στα χαμηλά επίπεδα που βρίσκεται μέχρι σήμερα. Για να παραμείνουμε όλοι δραστήριοι και ασφαλείς, μέλη και προσωπικό του ΕΚΚΕΕ, σχεδιάσαμε την κανονικότητα των προσεχών 2 μηνών, μέχρι δηλαδή τη λήξη της τρέχουσας εκπαιδευτικής περιόδου, ως εξής:

Τα δημιουργικά εργαστήρια θα συνεχίσουν να λειτουργούν μόνο εξ αποστάσεως

Τα εργαστήρια που θα λειτουργούν δομημένα εξ αποστάσεως είναι τα εργαστήρια Φωτογραφίας, Δημιουργικής Γραφής και Ζωγραφικής/Αγιογραφίας. Το εργαστήριο μουσικής δεν θα λειτουργεί πλέον, καθώς έληξαν οι συμβάσεις μέσω ΟΑΕΔ των συναδέλφων που το συντόνιζαν.

Πέρα από τα ως άνω εργαστήρια που λειτουργούν και θα λειτουργούν δομημένα εξ αποστάσεως για τα μέλη τους, όλες οι προτάσεις αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου και ψυχαγωγίας στο σπίτι θα συνεχίσουν να αναρτώνται στην ενότητα "Μένουμε Σπίτι" της ιστοσελίδας μας.

Για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και την ηλεκτρονική υποστήριξη κοινωνικών υπηρεσιών:

Η υποστήριξη από το ΕΚΚΕΕ προς τα ενδιαφερόμενα μέλη για την υποβολή φορολογικών  δηλώσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Τόσο για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων όσο και για την ηλεκτρονική υποστήριξη οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν πρώτα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το ΕΚΚΕΕ για τον προγραμματισμό συγκεκριμένου ραντεβού. Τα ραντεβού θα κλείνονται ανά μία ώρα και θα πρέπει να τηρούνται οι προγραμματισμένοι χρόνοι. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης του ενδιαφερόμενου θα πρέπει αυτός να κλείνει νέο ραντεβού.

Η είσοδος στους χώρους του ΕΚΚΕΕ θα γίνεται μόνο με μάσκα  και με την πλήρη τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής.