Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Η παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) αποσκοπεί στην ενεργοποίηση, ενδυνάμωση και προετοιμασία του ωφελούμενου για την κοινωνική και εργασιακή ένταξή του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετούμενων (δεξιότητες, κλίσεις, ενδιαφέροντα κ.ά.) και αφετέρου τις προσφερόμενες από την αγορά εργασίας δυνατότητες, οι Συνοδευτικές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν δράσεις και δέσμη ενεργειών όπως:

  • διερεύνηση αναγκών
  • συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  • κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης
  • επαγγελματικό προσανατολισμό και εκμάθηση τεχνικών ανεύρεσης εργασίας
  • ενίσχυση και καλλιέργεια εργασιακού ήθους
  • σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
  • υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και ενημέρωση για προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  • ενημέρωση για υπηρεσίες και παροχές προνοιακού χαρακτήρα