Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αξιοποίηση Ελεύθερου Χρόνου - Δημιουργικά Εργαστήρια

Τα μέλη του ΕΚΚΕΕ έχουν τη δυνατότητα, εκτός των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, να συμμετάσχουν σε δημιουργικά εργαστήρια και ομάδες φωτογραφίας, θεάτρου, ζωγραφικής, μουσικής, διακοσμητικών κατασκευών, δραματοθεραπείας κ.ά.

Η φιλοσοφία των εργαστηρίων αυτών είναι με τη δημιουργική ενασχόλησή τους τα μέλη να αναπτύξουν ικανότητες, να κοινωνικοποιηθούν, να δημιουργήσουν και να ενισχυθούν στη θεραπευτική τους πορεία.

Επίσης, στο ΕΚΚΕΕ λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη και αίθουσα ελεύθερης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ πραγματοποιούνται συχνά επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού και τέχνης (θέατρα, μουσεία κ.ά.).