Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018 11:04

Συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονται στο ΕΚΚΕΕ

Στην έδρα του EKKE, εκτός από τα δημιουργικά εργαστήρια, εξακολουθούν να παρέχονται συμπληρωματικές υπηρεσίες προς όλα τα μέλη  των θεραπευτικών προγραμμάτων Αττικής του Οργανισμού. Οι υπηρεσίες παρέχονται από τα στελέχη του ΕΚΚΕΕ  κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Οι παρεχόμενες συμπληρωματικές υπηρεσίες για τα μέλη των προγραμμάτων είναι οι ακόλουθες:

 1.  Κοινωνικό Μέρισμα
 2.  Ενεργοποίηση Κάρτας Μ.Μ.Μ
 3. Φορολογικά θέματα (εγγραφή χρήστη, ενεργοποίηση λογαριασμού, απλές φορολογικές δηλώσεις)
 4. Φωτογραφίες για Δελτίο Ταυτότητας
 5. Έκδοση / Ανανέωση καρτών ανεργίας ΟΑΕΔ (Αιτήσεις κλπ)
 6. Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ)
 7. Αιτήσεις για κοινωφελή Προγράμματα

Για να είναι δυνατή η διεκπεραίωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού αιτημάτων θεραπευομένων (ει δυνατόν και όλων) από το ΕΚΚΕΕ, παρακαλούνται θερμά οι θεραπευτές των ενδιαφερόμενων μελών να:

 • ενημερώνουν έγκαιρα τα μέλη στις αρχές των χρονικών περιόδων κατά τις οποίες θα γίνεται η υποβολή αιτήσεων/δηλώσεων μέσω του ΕΚΚΕΕ, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος της μη ικανοποίησης αιτημάτων λόγω της μαζικής προσέλευσης την τελευταία στιγμή πριν τη λήξη των εκάστοτε προθεσμιών
 • ενημερώνουν τα μέλη για τα προσωπικά στοιχεία/κωδικούς/έγγραφα που είναι απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης/δήλωσης, ώστε να τα έχουν μαζί τους κατά την έλευσή τους στο ΕΚΚΕΕ. Τα απαιτούμενα για τις ηλεκτρονικές καταχωρήσεις στοιχεία αναφέρονται στις ενημερωτικές επιστολές που αποστέλλονται στις Μονάδες και αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΕΕ
 • ενημερώνουν τα μέλη για την τηλεφωνική επικοινωνία που θα πρέπει να προηγείται, για να καθοριστεί η μέρα και η ώρα που θα πρέπει να προσέλθουν στην έδρα του ΕΚΚΕΕ (Πύρλα 29 Κάτω Πατήσια) για την εξυπηρέτησή τους.

Χωρίς προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία κανένα αίτημα δεν θα διεκπεραιώνεται.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν τα μέλη στο ΕΚΚΕΕ:

 1. ΑΔΤ (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ, σε φυσική μορφή),
 2. ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου)
 3. ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) και
 4. κωδικούς taxisnet: username (όνομα χρήστη) / password (κωδικός)