Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2018 12:11

Δημιουργικά Εργαστήρια ΕΚΚΕΕ 2018-2019 - Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων

 

 

 

Προκειμένου να διευκολυνθούν τα ενδιαφερόμενα μέλη των προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ, οι θεραπευτές τους, αλλά και το ΕΚΚΕΕ στη διαχείριση των αιτημάτων αποφασίστηκε από το ΕΚΚΕΕ να δοθεί παράταση μίας (1) εβδομάδας για την υποβολή των αιτήσεων για τα Δημιουργικά Εργαστήρια 2018 - 2019. Η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας είναι η Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018.