Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2019 11:37

Επίδομα στέγασης 2019 - Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα

επιδομα στεγασης 2019

Τα μέλη του ΟΚΑΝΑ που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το επίδομα στέγασης για το 2019, μπορούν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα 210 8542936 και 210 8544820 να την υποβάλουν μέσω του ΕΚΚΕΕ (Πύρλα 29, Κάτω Πατήσια) με τη βοήθεια των αρμόδιων στελεχών. Καλό είναι να γνωρίζουν ότι:

  • Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://www.epidomastegasis.gr/ είτε απευθείας από τους αιτούντες είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων, στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες. Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους ατομικούς κωδικούς Taxisnet
  • Τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους
  • Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτήριου συμβολαίου σε ισχύ μέσω της ΑΑΔΕ
  • Σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού ζητείται η συναίνεση των ενήλικων μελών του νοικοκυριού μέσω των κωδικών τους Taxisnet. Η συναίνεση όλων των ενηλίκων μελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης
  • Ο δικαιούχος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 χρόνια, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό
  • Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα
  • Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από 01/01/2019 και καταβάλλεται στο σύνολό του ως πρώτη δόση για τους δικαιούχους που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος και στων οποίων το όνομα υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο από την ημερομηνία αυτή
  • Μετά τον Απρίλιο, το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε την ΚΥΑ αναλυτικά