Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2019 10:58

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις - Αιτήσεις μέχρι τις 18 Μαρτίου

oaed programmata

 

Μέχρι και την 18/03/2019 και ώρα 12η μεσημβρινή μπορεί να γίνεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών». To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και το εθνικό σκέλος από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Τα μέλη του ΟΚΑΝΑ που είναι άνεργοι και εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ, εάν ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, μπορούν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το ΕΚΚΕΕ να προσέρχονται στην έδρα του ΕΚΚΕΕ (Πύρλα 29, Κάτω Πατήσια), για να βοηθηθούν από τα αρμόδια στελέχη στην υποβολή της αίτησης. Οι αιτήσεις για το ως άνω πρόγραμμα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110. Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους κωδικούς χρήστη του ΟΑΕΔ.

Συνημμένα μπορείτε να δείτε όλα τα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα